Khóa đào tạo kế toán thuế

Đối tượng học viên: Học viên đã học môn kế toán, chưa có kinh nghiệm thực tế. Sau khóa học học viên có kết quả bằng nhiều năm làm việc, tự tin trong nghề nghiệp

Khóa học kế toán tổng hợp

Thấu hiểu được những vướng mắc của kế toán chưa có kinh nghiệm Trung tâm Đào tạo Kế toán Tomato đã biên soạn khóa học kế toán tổng hợp thực hành ..